Aktivitetskalender

 

19 april – Enakyrkan/frälsningsarmén gudstjänst

23 april – Berättarcafé med Östen Brink 14.30

25 april – Rolle (spelning) 14.30

4 maj – Brinkens trio 13.30

7 maj – Yvonne Johansson Design 10.00

8 maj – Dragspelsklubben 13.30

10 maj – Svenska kyrkan gudstjänst 13.30

15 maj – Seniorshoppen 09.30

30 maj – Torpargänget 14.30

31 maj – Västerledskyrkan gudstjänst 13.30

4 juni – Åsas mode 10.00

13 juni – Vi fem (spelning) 14.30

21 juni – Svenska kyrkan gudstjänst 13.30

18 juli – Torpargänget 14.30

5 september – Torpargänget 14.30

 

(Med reservation för tillägg, ändringar och annat skoj)